Mix

Vi arbejder med mix af forskellige instrumenttyper, studieoptagelser, valg af relevante effekter til sporene og generelle principper i moderne audiomix, både elektronisk og instrumentbaseret.

Lyddesign

Vi lærer principperne i forskellige former for lyddesign. Både forskellige former for syntese: AM, FM, Granular, samt forskellige former for sampling. Man vil opnå forståelse for generelle synthesizer-begreber som: VCO, LFO, Envelope, Filter, Amp, osv. Vi kommer til at arbejde med samples, Field Recordings/Found Sounds, Raw Data osv.

Mastering

I moderne lyd er postproduktionen en vigtig del af det endelige resultat. Vi arbejder med alle de grundlæggende mastering-teknikker: EQ, Compressor (evt multibånd) Loudness optimering, stereo-perspektiv, brug af reference-tracks osv. Vi tager udgangspunkt i Abletons indbyggede effekter, men bruger også gratis 3-parts-plugins samt demo af kommercielle pakker.

Klik for at komme tilbage.

Spektral Gehør

Musikproducerens svar på hørelære. Her træner vi absolut genkendelse af forskellige frekvensområder, både som cut og boost, forskellige grader af forvrængning og opnår på denne måde evnen til at bearbejde lyd uden for meget "gætteri".

Elektronisk Sammenspil

Som afslutning på forløbet spiller vi koncerter med synkroniserede computere. Her vil holdet blive delt op i mindre enheder på ca 4 personer.